login
hasło
Zarejestruj się
wyszukiwarka
   polski    english
Poszukujący pracy
Pracodawcy
Publiczne Służby Zatrudnienia
Wiadomosci

 2014-07-28
Informacja dotycząca konsultacji przystanowiskowych w ramach umowy na „Utrzymanie i rozwój systemu PSZ oraz zapewnienie wsparcia dla użytkowników końcowych”.
Dla PUP. 
 2014-07-28
Wyjaśnienia dotyczące ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Dla PUP, WUP i UW. 
 2014-07-25
Konkurs na najlepsze wdrożenie ustawy dla WUP i PUP.
Dla PUP i WUP. 
 2014-07-25
Informacja dot. ogłoszenia w Dz.U. RP rozporządzenia MPiPS w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków FP na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych.
Dla PUP. 
 2014-07-23
Wyjaśnienia dot. wskaźników do 2%
Dla PUP, WUP 
 2014-07-23
Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy .
Dla PUP., WUP 
 2014-07-22
Pismo ws. krajowego szkolenia nt. reformy sieci EURES w Polsce
Dla PUP 
 2014-07-18
Zaktualizowana wersja dokumentu pt. Wprowadzenie funkcji doradcy klienta - kierunkowe wytyczne dla powiatowych urzędów pracy
Dla PUP 
 2014-07-18
Informacja o szkoleniach dla doradców zawodowych w zakresie Narzędzia do badania kompetencji
Dla PUP, WUP 
 2014-07-18
Interpretacja wydatków na bony w MPiPS-02 w 2014 roku
Dla PUP (WUP) 
 2014-07-18
Interpretacja przepisów dot. zlecania działań aktywizacyjnych w zakresie "okresów odpowiedniej pracy”
Dla WUP (UW) 
 2014-07-16
Pakiet aktualizacyjny Syriusz Std do wersji 2.0.28.0A
Dla PUP (WUP) 
 2014-07-14
Karta EURES w języku polskim
Dla PUP, WUP 
 2014-07-11
Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2014 r.
Dla PUP, WUP 
2014-07-10
Wyjaśnienia dotyczące znowelizowanej w dniu 14 marca 2014 r. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dla PUP, WUP, UW 
 2014-07-10
Dane z popytu na pracę do części prognostycznej MZDiN oraz uzupełnione dane o szkołach wyższych
Dla PUP, WUP 
 2014-07-09
Informacja dotycząca zadań realizowanych w ramach udziału w sieci Eures
Dla PUP w Słubicach, Żaganiu, Gryfinie, Policach, Świnoujściu,
WUP  
 2014-07-09
Interpretacja treści przepisu art. 109 ust. 7h pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.)
Dla PUP, WUP 
 2014-07-08
Formularz MPiPS-07 „Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu” na rok 2014 wraz z objaśnieniami
Dla PUP, WUP 
2014-07-07
Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego - kierunkowe wytyczne dla urzędów pracy
Dla PUP, WUP, UW 
 2014-07-04
Korekty w sprawozdaniu MPiPS-06 za 2013 rok
Dla PUP (WUP) 
 2014-07-04
Zaproszenie na szkolenie z reformy EURES dla woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, w Toruniu 19-20.08.2014 r.
Dla
WUP – Toruń, Gdańsk, Olsztyn
UW – Bydgoszcz, Gdańsk, Olsztyn
PUP – województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
Komendant Główny OHP  
 2014-07-03
Słowniki xml w wersji 76.1 dla Oprogramowania SyriuszSTD
Dla PUP (WUP) 
 2014-07-03
Wyjaśnienia UOKiK o pomocy de minimis
Dla PUP, WUP, UW 
 2014-07-02
Instrukcja dla użytkowników usług wsparcia systemu informacyjnego PSZ
Dla PUP, WUP, UW 
 2014-06-30
Uzgodnienie przekazanych środków za I półrocze 2014 – Fundusz Pracy
Dla PUP, WUP, UW 
2014-06-27
Kierunkowe wytyczne dla powiatowych urzędów pracy dotyczące nowych rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598)
Dla PU(WUP) 
2014-06-02
Kierunkowe wytyczne do nowych rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598) – III
Dla PUP, WUP, UW 

Wyświetleń: Liczniki wyświetleń