login
hasło
Zarejestruj się
wyszukiwarka
   polski    english
Poszukujący pracy
Pracodawcy
Publiczne Służby Zatrudnienia
Wiadomosci

 2014-09-02
Słowniki xml w wersji 78.0 dla Oprogramowania SyriuszSTD
Dla PUP (WUP) 
2014-09-02
Pismo dotyczące sprawozdania z realizacji nowelizacji ustawy
Dla PUP, WUP 
 2014-08-29
Procedura awaryjna dla Oprogramowania Syriusz Std
Dla PUP 
 2014-08-28
Pismo ws. prac związanych siecią WAN
Dla PUP , WUP 
2014-08-26
Pismo w sprawie monitoringu postępów w realizacji ustawy
Dla PUP, WUP 
2014-08-22
Wyjaśnienia dotyczące ustawy z dnia 14 marca 2014r. - wersja z dnia 8 sierpnia 2014r.
Dla PUP, WUP, UW 
 2014-08-22
Szacowane potrzeby w PUP w roku 2014 na dodatkowe środki z rezerwy Ministra
Dla PUP, WUP 
 2014-08-20
Wykładnia GIODO w zakresie wybranych aspektów przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 późn. zm.)
Dla PUP, WUP 
 2014-08-19
Wyjaśnienia dot. naliczania odsetek od podlegających zwrotowi należności z tytułu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
Dla PUP 
 2014-08-18
Pismo do Marszałków w sprawie zgłoszenia propozycji działań do realizacji w ramach Gwarancji dla Młodzieży
Dla WUP 
 2014-08-14
Informacje dot. nowych usług elektronicznych
Dla PUP, WUP 
 2014-08-14
Konkurs na najlepsze wdrożenia noweli ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dla PUP, WUP 
 2014-08-08
Zaproszenie na szkolenie nt. reformy EURES 25-26.09.2014 r. w Wałbrzychu dla województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.
Dla PUP, WUP i UW. 
2014-08-08
Nabór wniosków z rezerwy FP.
Dla PUP i WUP. 
 2014-08-07
Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie na najlepsze wdrożenie noweli ustawy o promocji zatrudnienia.
Dla PUP i WUP. 
2014-08-06
Komunikat w sprawie naboru wniosków o fin. z rezerwy FP.
Dla PUP i WUP. 
 2014-08-05
Pismo w sprawie przekazania danych dotyczących profilowania pomocy.
Dla PUP. 
 2014-08-05
Zlecanie działań aktywizacyjnych - limity.
Dla WUP i PUP. 
 2014-08-04
Stanowisko UOKiK w sprawie udzielania pomocy publicznej.
Dla PUP i WUP. 
 2014-08-01
Apel Ministra Pracy i Polityki Społecznej do Starostów Powiatów.
Dla PUP. 
 2014-07-16
Pakiet aktualizacyjny Syriusz Std do wersji 2.0.28.0A
Dla PUP (WUP) 
2014-07-07
Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego - kierunkowe wytyczne dla urzędów pracy
Dla PUP, WUP, UW 

Wyświetleń: Liczniki wyświetleń