login
hasło
Zarejestruj się
wyszukiwarka
   polski    english
Poszukujący pracy
Pracodawcy
Publiczne Służby Zatrudnienia
Wiadomosci

 2014-09-19
Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy FP
Dla PUP, WUP 
 2014-09-19
Wyjaśnienia dot. finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od nagród przyznawanych pracownikom PUP
Dla PUP 
 2014-09-19
Stanowisko UOKiK dot. pomocy de minimis
Dla PUP, WUP 
 2014-09-18
Wytyczne do ewidencji nowych form w MPiPS-02
Dla PUP 
 2014-09-17
Pismo dot. przygotowania wsadów do Krajowego Planu Działania EURES na 2015r.
Dla PUP, WUP 
 2014-09-16
Pismo dot. konsultacji realizowanych w ramach umowy na „Utrzymanie i rozwój systemu PSZ oraz zapewnienie wsparcia dla użytkowników końcowych”
Dla PUP 
 2014-09-15
Pismo dot. wdrożenia pilotażowego Wortalu PSZ
wg rozdzielnika
PUP, WUP uczestniczące we wdrożeniu pilotażowym Wortalu PSZ.  
 2014-09-15
Informacja dot. XX Forum Teleinformatyki
Dla PUP, WUP 
2014-09-12
Informacja o możliwości składania wniosków o nagrody specjalne dla pracowników PUP
Dla PUP 
 2014-09-09
Pismo dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych
Dla PUP, WUP 
 2014-09-09
Konsultacje przystanowiskowe dot. aplikacji WUP-Viator
Dla WUP 
 2014-09-08
Termin raportu z MZDiN za I półrocze 2014 roku
Dla PUP, WUP 
 2014-09-05
Zaproszenie WUP, PUP, UW do udziału w szkoleniu nt. reformy EURES w dniach 23-24 października 2014 r. w Poznaniu dla województw wielkopolskiego i łódzkiego
Dla PUP, WUP, UW 
 2014-09-04
Pismo dotyczące zlecania działań aktywizacyjnych
Dla WUP 
2014-09-03
Konkurs na najlepsze wdrożenia noweli ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - uzupełnienie
Dla PUP, WUP 
 2014-09-02
Słowniki xml w wersji 78.0 dla Oprogramowania SyriuszSTD
Dla PUP (WUP) 
2014-09-02
Pismo dotyczące sprawozdania z realizacji nowelizacji ustawy
Dla PUP, WUP 
 2014-08-29
Procedura awaryjna dla Oprogramowania Syriusz Std
Dla PUP 
 2014-08-28
Pismo ws. prac związanych siecią WAN
Dla PUP , WUP 
2014-08-22
Wyjaśnienia dotyczące ustawy z dnia 14 marca 2014r. - wersja z dnia 8 sierpnia 2014r.
Dla PUP, WUP, UW 
 2014-08-22
Szacowane potrzeby w PUP w roku 2014 na dodatkowe środki z rezerwy Ministra
Dla PUP, WUP 
 2014-08-20
Wykładnia GIODO w zakresie wybranych aspektów przetwarzania danych osobowych związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 późn. zm.)
Dla PUP, WUP 
 2014-08-08
Zaproszenie na szkolenie nt. reformy EURES 25-26.09.2014 r. w Wałbrzychu dla województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.
Dla PUP, WUP i UW. 
 2014-08-01
Apel Ministra Pracy i Polityki Społecznej do Starostów Powiatów.
Dla PUP. 
 2014-07-16
Pakiet aktualizacyjny Syriusz Std do wersji 2.0.28.0A
Dla PUP (WUP) 
2014-07-07
Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego - kierunkowe wytyczne dla urzędów pracy
Dla PUP, WUP, UW 

Wyświetleń: Liczniki wyświetleń