login
hasło
Zarejestruj się
wyszukiwarka
   polski    english
Poszukujący pracy
Pracodawcy
Publiczne Służby Zatrudnienia
Wiadomosci

 2014-10-02
Wytyczne zalecania działań aktywizacyjnych
Dla PUP, WUP, UW 
 2014-10-02
Limity na 5% w 2015 roku
Dla PUP 
 2014-10-02
Pismo w sprawie przekazanych środków za 3 kwartały 2014 r. - Fundusz Pracy (poprawka dla WUP, UW)
Dla WUP, UW 
 2014-10-02
Zestawienie efektywności działania urzędów pracy - prośba o sprawdzenie poprawności danych
Dla PUP 
2014-10-02
Wyjaśnienia dotyczące znowelizowanej w dniu 14 marca 2014 r. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dla PUP, WUP, UW 
 2014-10-02
Pismo w sprawie przekazanych środków za 3 kwartały 2014 r. – Fundusz Pracy
Dla PUP, WUP, UW, OHP 
 2014-10-01
Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie podatku VAT przy rozliczaniu środków przekazanych pracodawcom z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Dla PUP, WUP 
 2014-10-01
Zlecanie działań aktywizacyjnych
Dla WUP 
 2014-09-30
Pismo w sprawie opublikowania w Dz.U. rozporządzenia RM w sprawie algorytmu ustalania kwot środków FP na finansowanie zadań w województwie
Dla PUP, WUP 
 2014-09-30
Informacja dotycząca powoływania rad rynku pracy
Dla PUP, WUP, UW 
 2014-09-30
Instalacja wersji 2.0.29.0 Oprogramowania SyriuszStd w Centrum Przetwarzania Danych MPiPS i SaaS
Dla PUP posiadających Oprogramowanie SyriuszSTD w CPD MPiPS i SaaS 
 2014-09-30
Pakiet aktualizacyjny Syriusz Std do wersji 2.0.29.0
Dla PUP 
 2014-09-30
Spotkanie w sprawie zmian w systemie FGŚP – SOWA
Dla WUP 
 2014-09-29
Środki w roku 2015 na 5% i 2%
Dla PUP 
 2014-09-29
Pismo w sprawie wykonania planu finansowego FP za 3 kwartały 2014 r.
Dla PUP, WUP, KG OHP 
 2014-09-26
Seminarium edukacyjne w ramach Akcji przygotowawczej Programu "Gwarancje dla młodzieży"
Dla PUP, WUP 
 2014-09-24
Informacja nt. routerów brzegowych CISCO w urzędach pracy użyczonych przez CRZL
Dla PUP, WUP 
2014-09-23
Informacje dot. dodatkowych środków na wydatki informatyczne ze środków rezerwy w ramach innych fakultatywnych zdań
Dla PUP, WUP 
 2014-09-23
Informacja dot. rozpatrywania w 2015 roku wniosków o przyznanie środków Funduszu Pracy na nagrody specjalne
Dla PUP, WUP 
 2014-09-19
Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy FP
Dla PUP, WUP 
 2014-09-19
Wyjaśnienia dot. finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od nagród przyznawanych pracownikom PUP
Dla PUP 
 2014-09-19
Stanowisko UOKiK dot. pomocy de minimis
Dla PUP, WUP 
 2014-09-18
Wytyczne do ewidencji nowych form w MPiPS-02
Dla PUP 
 2014-09-17
Pismo dot. przygotowania wsadów do Krajowego Planu Działania EURES na 2015r.
Dla PUP, WUP 
 2014-09-16
Pismo dot. konsultacji realizowanych w ramach umowy na „Utrzymanie i rozwój systemu PSZ oraz zapewnienie wsparcia dla użytkowników końcowych”
Dla PUP 
2014-09-12
Informacja o możliwości składania wniosków o nagrody specjalne dla pracowników PUP
Dla PUP 
 2014-09-09
Pismo dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych
Dla PUP, WUP 
 2014-09-08
Termin raportu z MZDiN za I półrocze 2014 roku
Dla PUP, WUP 
 2014-09-05
Zaproszenie WUP, PUP, UW do udziału w szkoleniu nt. reformy EURES w dniach 23-24 października 2014 r. w Poznaniu dla województw wielkopolskiego i łódzkiego
Dla PUP, WUP, UW 
 2014-09-04
Pismo dotyczące zlecania działań aktywizacyjnych
Dla WUP 
2014-09-03
Konkurs na najlepsze wdrożenia noweli ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - uzupełnienie
Dla PUP, WUP 
 2014-09-02
Słowniki xml w wersji 78.0 dla Oprogramowania SyriuszSTD
Dla PUP (WUP) 
2014-09-02
Pismo dotyczące sprawozdania z realizacji nowelizacji ustawy
Dla PUP, WUP 
 2014-08-28
Pismo ws. prac związanych siecią WAN
Dla PUP , WUP 
 2014-08-08
Zaproszenie na szkolenie nt. reformy EURES 25-26.09.2014 r. w Wałbrzychu dla województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.
Dla PUP, WUP i UW. 
 2014-08-01
Apel Ministra Pracy i Polityki Społecznej do Starostów Powiatów.
Dla PUP. 
 2014-07-16
Pakiet aktualizacyjny Syriusz Std do wersji 2.0.28.0A
Dla PUP (WUP) 
2014-07-07
Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego - kierunkowe wytyczne dla urzędów pracy
Dla PUP, WUP, UW 

Wyświetleń: Liczniki wyświetleń