login
hasło
Zarejestruj się
wyszukiwarka
   polski    english
Poszukujący pracy
Pracodawcy
Publiczne Służby Zatrudnienia
Wiadomosci

 2014-04-17
Pismo dotyczące prowadzenia sprawozdawczości po wejściu w życie noweli ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w oparciu o obowiązujący w 2014 r. formularz sprawozdania MPiPS-01 "O rynku pracy" z załącznikami 1-8
Dla PUP, WUP 
 2014-04-16
Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie środków rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów dla osób bezrobotnych, dotyczących tworzenia i przystępowania do spółdzielni socjalnych
Dla PUP, WUP 
 2014-04-11
Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z komentarzem oraz ujednolicony tekst ustawy o promocji zatrudnienia (...)
Dla PUP, WUP, UW 
 2014-04-11
Pismo w sprawie wdrożenia nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dla PUP, WUP, UW 
 2014-04-09
Informacja nt. wdrażania systemu Broker w Urzędach Pracy.
Dla PUP i WUP. 
 2014-04-09
Słowniki xml w wersji 71.0 dla Oprogramowania SyriuszSTD
Dla PUP (WUP) 
 2014-04-04
Pakiet aktualizacyjny Syriusz Std do wersji 2.0.27.0A
Dla PUP (WUP) 
 2014-04-04
Pismo ws. ewaluacji działań EURES 2010-2013
Dla PUP, WUP 
 2014-04-02
Pismo w sprawie środków przekazanych za I kwartał 2014 r.
Dla PUP, WUP, UW 
 2014-04-01
Pismo w sprawie wykonania planu finansowego FP za I kwartał 2014 r.
Dla PUP, WUP, UW 
 2014-04-01
Informacja dot. wspierania technicznego Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP) – Unizeto Technologies S.A.
Dla PUP, WUP 
 2014-04-01
Wyjaśnienia dotyczące ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dla PUP, WUP, UW 
 2014-03-31
Pismo dot. angażowania środków FP w realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
Dla WUP 
 2014-03-27
Nabór wniosków o przyznanie środków na finansowanie programów dot. tworzenia i przystępowania do spółdzielni socjalnych
Dla PUP, WUP 
 2014-03-27
Instytucje i osoby wyróżnione w 2014 roku medalami z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
Dla PUP, WUP 
 2014-03-21
Zaproszenie na regionalne spotkania promocyjno-szkoleniowe w ramach projektu zapewnienia ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej PSZ oraz wsparcia użytkowników
Dla PUP, WUP 
 2014-03-19
Pismo Min. Jacka Męciny przekazujące "Informację zbiorczą wojewodów o realizacji w 2013 roku nadzoru i kontroli nad działalnością samorządu powiatu i województwa – jako zadania w zakresie polityki rynku pracy"
Dla PUP, WUP 

Wyświetleń: Liczniki wyświetleń