login
hasło
Zarejestruj się
wyszukiwarka
   polski    english
Poszukujący pracy
Pracodawcy
Publiczne Służby Zatrudnienia
Wiadomosci

 2014-10-30
Komunikat dot. przyznania nagród specjalnych w 2014 roku
Dla PUP 
 2014-10-28
Wyjaśnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dot. kwestii związanych z limitem kosztów szkolenia pracowników urzędów oraz możliwości finansowania ich szkoleń ze środków KFS
Dla PUP, WUP, UW 
 2014-10-24
Pismo w sprawie danych dot. profilowania pomocy
Dla PUP 
 2014-10-23
Informacja dot. przesyłu sprawozdania MPIPS-01 Monitoring poza sprawozdawczością publiczną
Dla PUP, WUP 
 2014-10-23
Słowniki xml w wersji 79.2 dla Oprogramowania SyriuszSTD
Dla PUP
UWAGA! Słowniki centralne w wersji 79.2 należy wczytać po wykonaniu aktualizacji Oprogramowania SyriuszStd do wersji 2.0.29.1 
 2014-10-23
Procedura dla Oprogramowania SyriuszStd zliczająca osoby w ramach interwencji
Dla PUP 
2014-10-22
Pismo dotyczące sprawozdania z realizacji nowelizacji ustawy
Dla PUP wg rozdzielnika 
 2014-10-22
Informacja o możliwości pozyskania środków z rezerwy Funduszu Pracy
Dla PUP, WUP 
 2014-10-22
Instalacja wersji 2.0.29.1 Oprogramowania SyriuszStd w Centrum Przetwarzania Danych MPiPS i SaaS
Dla PUP posiadających Oprogramowanie SyriuszSTD w CPD MPiPS i SaaS 
 2014-10-22
Pakiet aktualizacyjny Syriusz Std do wersji 2.0.29.1
Dla PUP 
 2014-10-22
Informacje dot. spotkania Rady Użytkowników aplikacji WUP-Viator
Dla WUP 
 2014-10-21
Stanowisko UZP dot. zlecania działań aktywizacyjnych
Dla WUP, UW 
 2014-10-17
Zmiana terminu oraz dodatkowe wyjaśnienia w sprawie aktualizacji danych w Oprogramowaniu SyriuszStd
Dla PUP 
 2014-10-17
Wyjaśnienia do finansowania wydatków informatycznych z rezerwy Funduszu Pracy
Dla PUP, WUP 
 2014-10-15
Zlecanie działań aktywizacyjnych
Dla PUP, WUP, UW 
 2014-10-14
Pismo Ministra J. Męciny w sprawie ulotki o profilowaniu pomocy
Dla PUP 
 2014-10-13
Pismo dotyczące zlecania działań aktywizacyjnych
Dla WUP, UW 
 2014-10-10
Programy regionalne – wyjaśnienia
Dla WUP, UW 
 2014-10-10
Pismo do w sprawie wsadów do KPDE na 2015 r.
Dla WUP i PUP z województw lubuskiego i zachodniopomorskiego 
 2014-10-09
Pismo dot. procedury weryfikacji wniosków z dofinansowaniem ze środków rezerwy w ramach innych fakultatywnych zadań - PWI
Dla PUP, WUP 
 2014-10-08
Dodatkowe wyjaśnienia do pisma Ministra Męciny
Dla PUP (WUP) 
 2014-10-07
Zasady realizacji projektów PUP w ramach PO KL
Dla PUP 
 2014-10-07
Współpraca WUP z ABK
Dla WUP, UW 
 2014-10-06
Monitoring nowych rozwiązań wynikających z nowelizacji ustawy
Dla PUP, WUP 
 2014-10-02
Procedura awaryjna dla Oprogramowania Syriusz Std w wersji 2.0.29.0 - Monitoring MPiPS-01 Dział 1
Dla PUP 
 2014-10-02
Wytyczne zlecania działań aktywizacyjnych
Dla PUP, WUP, UW 
 2014-10-02
Limity na 5% w 2015 roku
Dla PUP 
 2014-10-02
Pismo w sprawie przekazanych środków za 3 kwartały 2014 r. - Fundusz Pracy (poprawka dla WUP, UW)
Dla WUP, UW 
2014-10-02
Wyjaśnienia dotyczące znowelizowanej w dniu 14 marca 2014 r. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dla PUP, WUP, UW 
 2014-10-02
Pismo w sprawie przekazanych środków za 3 kwartały 2014 r. – Fundusz Pracy
Dla PUP, WUP, UW, OHP 
 2014-10-01
Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie podatku VAT przy rozliczaniu środków przekazanych pracodawcom z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Dla PUP, WUP 
 2014-09-30
Pakiet aktualizacyjny Syriusz Std do wersji 2.0.29.0
Dla PUP 

Wyświetleń: Liczniki wyświetleń