Klasyfikacja zawodów i specjalności - opisy grup i zawodów*
Kod (lub fragment):      
Nazwa zawodu (lub fragment):      
   
   
Kody i nazwy zawodów (wybierz literę):
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - W - Z - Ż
 252101Administrator baz danych   Szczegóły ...
 411001Administrator nieruchomości   Szczegóły ...
 242101Administrator produkcji filmowej   Szczegóły ...
 252301Administrator sieci informatycznej   Szczegóły ...
 351401Administrator stron internetowych    Szczegóły ...
 351402Administrator systemów poczty elektronicznej   Szczegóły ...
 252201Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy CRP   Szczegóły ...
 252203Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRP   Szczegóły ...
 252202Administrator zintegrowanych systemów zarządzani a klasy ERP   Szczegóły ...
 261101Adwokat   Szczegóły ...
 333101Agent celny   Szczegóły ...
 333401Agent do spraw pozyskiwania gruntów pod nieruchomości   Szczegóły ...
 332301Agent do spraw zakupów   Szczegóły ...
 333102Agent klarujący   Szczegóły ...
 332101Agent ubezpieczeniowy   Szczegóły ...
 333901Agent usług artystycznych   Szczegóły ...
 334301Akredytowany asystent parlamentarny   Szczegóły ...
 343501Akrobata   Szczegóły ...
 265501Aktor   Szczegóły ...
 343502Aktor cyrkowy 'S'   Szczegóły ...
 265502Aktor lalkarz   Szczegóły ...
 343601Aktor scen muzycznych 'S'   Szczegóły ...
 212001Aktuariusz   Szczegóły ...
 323001Akupunkturzysta   Szczegóły ...
 524301Akwizytor   Szczegóły ...
 332102Akwizytor funduszy emerytalnych   Szczegóły ...
 713301Alpinista przemysłowy   Szczegóły ...
 252102Analityk baz danych   Szczegóły ...
 241301Analityk giełdowy   Szczegóły ...
 262201Analityk informacji i raportów medialnych   Szczegóły ...
 241302Analityk kredytowy   Szczegóły ...
 242301Analityk pracy   Szczegóły ...
 262202Analityk ruchu na stronach internetowych   Szczegóły ...
 251101Analityk systemów teleinformatycznych   Szczegóły ...
 243101Analityk trendów rynkowych (cool hunter)   Szczegóły ...
 235101Andragog   Szczegóły ...
 242201Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości   Szczegóły ...
 242202Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego   Szczegóły ...
 242203Animator gospodarczy do spraw rozwoju technologicznego   Szczegóły ...
 343901Animator kultury 'S'   Szczegóły ...
 422701Ankieter   Szczegóły ...
 213101Antropolog   Szczegóły ...
 522101Antykwariusz   Szczegóły ...
 813101Aparatowy procesów chemicznych   Szczegóły ...
 816001Aparatowy produkcji drożdży   Szczegóły ...
 816002Aparatowy produkcji octu   Szczegóły ...
 814101Aparatowy produkcji wyrobów maczanych   Szczegóły ...
 313201Aparatowy utylizacji odpadów toksycznych   Szczegóły ...
 263201Archeolog   Szczegóły ...
 216101Architekt   Szczegóły ...
 216201Architekt krajobrazu   Szczegóły ...
 251301Architekt stron internetowych   Szczegóły ...
 216102Architekt wnętrz   Szczegóły ...
 216202Architekt zieleni wewnątrz budynków   Szczegóły ...
 262101Archiwista   Szczegóły ...
 441401Archiwista dokumentów elektronicznych   Szczegóły ...
 441402Archiwista zakładowy   Szczegóły ...
 731801Arkadownik   Szczegóły ...
 265101Artysta fotografik   Szczegóły ...
 265102Artysta grafik   Szczegóły ...
 265103Artysta malarz   Szczegóły ...
 265201Artysta muzyk instrumentalista   Szczegóły ...
 265202Artysta muzyk wokalista   Szczegóły ...
 265104Artysta rzeźbiarz   Szczegóły ...
 211101Astrofizyk   Szczegóły ...
 516101Astrolog   Szczegóły ...
 211102Astronom   Szczegóły ...
 532101Asystentka pielęgniarska   Szczegóły ...
 325101Asystentka stomatologiczna 'S'   Szczegóły ...
 431101Asystent do spraw księgowości   Szczegóły ...
 331401Asystent do spraw statystyki   Szczegóły ...
 441901Asystent do spraw wydawniczych   Szczegóły ...
 334302Asystent dyrektora    Szczegóły ...
 531101Asystent edukacji romskiej   Szczegóły ...
 343902Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej    Szczegóły ...
 531201Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca   Szczegóły ...
 531202Asystent nauczyciela przedszkola   Szczegóły ...
 352101Asystent operatora dźwięku 'S'   Szczegóły ...
 352102Asystent operatora obrazu   Szczegóły ...
 341201Asystent osoby niepełnosprawnej 'S'   Szczegóły ...
 334303Asystent parlamentarny   Szczegóły ...
 261901Asystent prawny   Szczegóły ...
 261902Asystent prokuratora   Szczegóły ...
 265401Asystent reżysera filmowego   Szczegóły ...
 341207Asystent rodziny   Szczegóły ...
 261903Asystent sędziego   Szczegóły ...
 352103Asystent techniczny realizatora dźwięku   Szczegóły ...
 352104Asystent techniczny realizatora programu   Szczegóły ...
 421101Asystent usług pocztowych   Szczegóły ...
 421102Asystent usług telekomunikacyjnych   Szczegóły ...
 334304Asystent zarządu    Szczegóły ...
 228501Audiofonolog   Szczegóły ...
 242204Audytor   Szczegóły ...
 213301Audytor ekologiczny   Szczegóły ...
 214901Audytor energetyczny   Szczegóły ...
 742101Automatyk sterowania ruchem kolejowym   Szczegóły ...
 243102Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)   Szczegóły ...


* Opis w opracowaniu
'S'- Literą 'S' oznaczone zostały zawody szkolne ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego